Structura

Declaratia Managerului privind implementare sistemului de management al calitatii.pdf

Ordinul ANMCS privind incadrarea Spitalului in categoria "Nivel Acreditat".pdf

Certificatul de acreditare.pdf

Situatia liniilor de garda aprobate.pdf

STRUCTURA ORGANIZATORICA A SPITALULUI DE PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI CF. O.M.S. 1469/02.12.2013

- Sectia psihiatrie cronici - 75 paturi
- Compartiment cronici (afectiuni psihosomatice) - 20 paturi
- Camera de garda

Sectie exterioara de psihiatrie cronici Dumitresti - 40 paturi din care :
- cronici (afectiuni psihosomatice) - 15 paturi
- comp. psihiatrie cronici (lunga durata) - 25 paturi
TOTAL: 135 paturi
-Spitalizare de zi (cronici) - 4 paturi

- Stationar de zi - 15 locuri

- Farmacie
- Laborator de analize medicale
- Laborator radiologie si imagistica medicala
- Compartiment terapie ocupationala si ergoterapie
- Compartiment psihologie si asistenta sociala
- Compartiment de supravghere si control al infectiilor nosocomiale

- Aparat functional


COMITET DIRECTOR:

- Ec. Bojoaică Mihai – manager
- Dr. Voineag Loredana-Mioara – director medical
- – director financiar contabil


CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:

Presedinte: Dr. Graur Catalin - director executiv D.S.P Vrancea
Membri: Ec. Mircea Iuliana - director executiv adjunct D.S.P
Dr. Lazea Alin Corneliu - inspector superior D.S.P
Stanciu Doinita - Primaria com.Dumbraveni
Dr.Buzdrug Mihaela – Colegiul Medicilor Vrancea
Pantiru Florentin - O.A.M.G.A.M.R Vrancea