Structura

Situatia liniilor de garda la 03.10.2019.PDF

Situatia liniilor de garda la 07.05.2019.PDF

Declaratia Managerului privind implementare sistemului de management al calitatii.pdf

Ordinul ANMCS privind incadrarea Spitalului in categoria "Nivel Acreditat".pdf

Certificatul de acreditare.pdf

Situatia liniilor de garda aprobate.pdf

STRUCTURA ORGANIZATORICA A SPITALULUI DE PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI CF. O.M.S. 1469/02.12.2013

- Sectia psihiatrie cronici - 75 paturi
- Compartiment cronici (afectiuni psihosomatice) - 20 paturi
- Camera de garda

Sectie exterioara de psihiatrie cronici Dumitresti - 40 paturi din care :
- cronici (afectiuni psihosomatice) - 15 paturi
- comp. psihiatrie cronici (lunga durata) - 25 paturi
TOTAL: 135 paturi
-Spitalizare de zi (cronici) - 4 paturi

- Stationar de zi - 15 locuri

- Farmacie
- Laborator de analize medicale
- Laborator radiologie si imagistica medicala
- Compartiment terapie ocupationala si ergoterapie
- Compartiment psihologie si asistenta sociala
- Compartiment de supravghere si control al infectiilor nosocomiale

- Aparat functional