Plan strategic

Plan strategic 2018-2020.pdf

Plan strategic 2016-2018.pdf

PLAN STRATEGIC

ptr.per.2013 – 2015

I. DATE CU CARACTER GENERAL :

Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbraveni este o unitate sanitara de monospecialitate de interes judetean cu personalitate juridica , in subordinea Ministerului Sanatatii asigurand servicii medicale de psihiatrie pentru pacientii cronici fiind singura unitate medicala de profil din judet.

Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbraveni dispune de o structura adecvata specialiatatii de psihiatrie de o dotare cu aparatura medicala corespunzatoare ,personal specializat avand amplasament si accesibilitate pentru intreg teritoriul judetului .

II . VIZIUNE :

Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbraveni urmareste imbunatatirea starii de sanatate a populatiei si realizarea unui sistem de sanatate modern si eficient compatibil cu sistemele de santate din UE pus permanent in slujba cetateanului .

Spitalul va trebui sa-si gandeasca viitorul nu numai la nivel de supravietuire ci si ca ofertantant de servicii diversificate si de calitate pentru utilizatori din ce in ce mai diversi si cu noi asteptari .

III . MISIUNE :

Misiunea reflecta scopul Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbraveni sa furnizeze serviciile medicale de sanatate mintala , accesibile de calitate si bazate pe nevoile existente intr-un mediu cat mai putin restrictiv.

IV . VALORI COMUNE :

Valoarea esentiala este respectul pentru drepturile omului si respectarea demnitatii umane alaturi de :

- garantarea calitatii si sigurantei actului medical

- responsabilitatea echipei comunitare care presupune responsabilitate pentru persoana cu probleme de sanatate mintala in orice moment ,indiferent daca este internat sau se afla in comunitate

- asigurarea accesibilitatii la servicii

- respectarea dreptului la libera alegere si egalitate de sanse

- aprecierea competentelor profesionale si incurajarea dezvoltarii lor ;

- transparenta decizionala

V . ANALIZA MEDIULUI INTERN :

Denumire spital : Spitalul de Psihiatrie Cronici

Sediul spital :com.Dumbraveni

Nr.specialitati : 1

Tip spital – monospecialitate ,cat. V

Adrese /ordin de aprobare a structurii :OMS nr. 1469/02.12.2013

STRUCTURA :

A . Structura spital :

- Sectia psihiatrie cronici 75 paturi

- Compartiment cronici(afectiuni psihosomatice ) 20 paturi

- Camera de garda

Sectie exterioara de psihiatrie cronici Dumitresti 40 paturi

din care :

- cronici(afectiuni psihosomatice) 15 paturi

- comp.psihiatrie cronici(lunga durata) 25 paturi

TOTAL 135 paturi

- Stationar de zi 15 locuri

- Farmacie

- Laborator de analize medicale

- Laborator radiologie si imagistica medicala

- Compartiment terapie ocupationala si ergoterapie

- Compartiment psihologie si asistenta sociala

- Compartiment de supravghere si control al infectiilor nosocomiale

- Aparat functional

B .PATRIMONIU SI DOTARE :

Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbraveni este asezat si functioneaza in cladiri in sistem pavilionar ,astfel :

- Pavilionul nr.1 la intrare in spital unde functioneaza la intrare ,birouri administrative si de contabilitate si se continua cu comp.cronici (af.psihosomatice ) cu 20 de paturi ,cu opt saloane pentru pacienti ,doua cabinete medicale ,Sali de mese ,grupuri sanitare ,etc.

- Pavilionul nr.2 situat la intrarea in spital pe partea stanga unde functioneaza o farmacie cu circuit inchis si cu un comapartiment radiologie .

- Pavilionul nr.3 este situat in partea centrala a unitatii unde functioneaza o camera de primiri urgente iar in laterala in partea de nord - sud saloane ale sectiei de psihiatrie in numar de opt pentru femei si cabinete ale medicilor si sali de tratamente .

Tot aici mai functioneaza camera de garda a medicilor si un alt cabinet al medicilor specialisti psihiatrie .

In cadrul aceluiasi pavilion exista si un bloc alimentar cu bucatarie si sala de mese si se continua in partea de nord cu saloane pentru sectia psihiatrie pentru barbati cu 50 de paturi si cabinet sala de tratament .

Intr-un alt pavilion situat in partea de vest se afla un club pentru activitati de terapie ocupationala .

Spitalul dispune de o spalatorie moderna dotata cu masini si utilaje de performanta ,a carei RK au avut loc recent .De asemeni dispune de un pavilion unde sunt amplasate magaziile de alimente si de materiale sanitare ,precum si garaje .

Aparatura medicala de performanta detinuta :

TIPUL APARATULUI

MARCA APARATULUI

ANUL ACHIZITIE

ANALIZOR

BIOSISTEM BTS 310

2010

ECOGRAF

FULL DIGITAL

2010

ELECTROCARDIOGRAF

MEDICA ECONET

2010

DEFRIBILATOR

2010

MONITOR PACIENTI

STAR SISTEM

2010

CENTRIFUGA

EBA 20

2011

MICROSCOP

SM LUX

2011

ANALIZOR

ABACUS PLUS

2011

MANECHIN SIMULARE

CHOKING

2013

TRUSA DE RESUSCITARE

LIFE

2013

LAMPA EXAMINARE

FAMED

2013

IMPRIMANTA MONITOR

MINDRAY

2013

APARAT DE PURIFICAT AER

PERFECT AER

2013

APARAT RONTGEN

MEDIO 50

1994

ANALIZOR

SCREN MASTER

1999

MICROANALIZOR

STAT FAX 3300

1997

MICROSCOP

AXIOM

1996

OSCILOMETRU

MEDICA ECONET

1986

APARAT DEVELOPAT

2008

ANALIZOR

ABACUS PLUS

2011

SISTEM DE ELECTROFOREZA

ROCOSISTEM

2010

APARAT DISTILAT APA

2010

EKG

MEDICA ECONET

2009

SONDA LINIARA

2009

ELECTROCARDIOGRAF

MEDICA ECONET

2009

ELECTROCARDIOGRAF

MEDICA ECONET

2009

ECOGRAF

FUCUDA

2009

ANALIZOR

CLOVER

2008

MONITOR PACIENTI

ATI BM3

2009

COAGULOMETRU

AUTO STAR SYSTEM

2011

MONITOR PACIENTI

BIONET

2013

ANALIZOR URINA

DIVUI H50

2011

ELECTROCARDIOGRAF

MEDICA ECONET

2013

ELECTROCARDIOGRAF

MEDICA ECONET

2013

PULSOXIMETRU PORTABIL

2013

C .RESURSE UMANE :

Personalul medical este reprezentat de un numar de 6 medici ,44 asistenti medicali ,personal auxiliar sanitar 36 ,personal administrativ si deservire 42 ,d.c ,muncitori 29 .

D. RESURSE FINANCIARE :

Indicatorii economico-financiari

Indicatori de performanta

2012

2013

Indicatori economico - financiari

0

Executia bugetara fata de bugetul aprobat(%)

86.35

83.14

Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului(%)

50.8

64.00

Procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor decontate cu CAS precum si din sumele asigurate de la MS cu aceasta destinatie (%)

74.03

75.34

Procentul cheltuielilor cu medicamente din totalul cheltuielilor spitalului (%)

3.58

4.02

Costul mediu pe zi de spitalizare

170

166

Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului

26.80

5.47

E. ACTIVITATEA CLINICA :

Indicatori de utilizare a serviciilor

Nr.de pacienti externati – total spital si pe sectii

2038

1905

Psihiatrie Cronici Dumbraveni

600

589

Cronici Dumbraveni ( psihosomatici )

868

781

Cronici Dumitresti ( psihosomatici )

420

388

Psihiatrie Pediatrica Dumitresti

93

90

Psihiatrie Cronici Dumitresti

57

57

Durata medie de spitalizare – total spital si pe sectii

23

22.19

Psihiatrie Cronici Dumbraveni

37

35.45

Cronici Dumbraveni ( psihosomatici )

11

10.96

Cronici Dumitresti ( psihosomatici )

12

11.78

Psihiatrie Pediatrica Dumitresti

42

41.12

Psihiatrie Cronici Dumitresti

62

60.21

Rata de utilizare a paturilor ( zile )

335

324.68

Psihiatrie Cronici Dumbraveni

365

364.26

Cronici Dumbraveni ( psihosomatici )

280

260.03

Cronici Dumitresti ( psihosomatici )

330

308.73

Psihiatrie Pediatrica Dumitresti

365

370.1

Psihiatrie Cronici Dumitresti

295

289

Rata de utilizare a paturilor (%)

92

88.95

Psihiatrie Cronici Dumbraveni

100

99.8

Cronici Dumbraveni ( psihosomatici )

78

71.24

Cronici Dumitresti ( psihosomatici )

90

84.58

Psihiatrie Pediatrica Dumitresti

100

101.4

Psihiatrie Cronici Dumitresti

84

79.18

Proportia pacientilor internati din totalul pacientilor prezentati la camera de garda(%)

2

1.84

Proportia urgentelor din totalul pacientilor internati(%)

0

0

Indicele de complexitate al cazurilor pe spital

0

0

Psihiatrie Cronici Dumbraveni

0

0

Cronici Dumbraveni ( psihosomatici )

0

0

Cronici Dumitresti ( psihosomatici )

0

0

Psihiatrie Pediatrica Dumitresti

0

0

Psihiatrie Cronici Dumitresti

0

0

Procentul pacientilor cu interventii chirurgicale din totalul pacientilor externati din sectiile chirurgicale

0

0

Procentul pacientilor cu complicatii si comorbiditati din totalul pacientilor externati(%)

91

86.09

Psihiatrie Cronici Dumbraveni

72

65.2

Cronici Dumbraveni ( psihosomatici )

100

98.08

Cronici Dumitresti ( psihosomatici )

100

99.23

Psihiatrie Pediatrica Dumitresti

73

67.78

Psihiatrie Cronici Dumitresti

80

77.19

Indicatori de calitate

Rata mortalitatii generale

0.93

0.47

% pacienti decedati la 48 de ore de la internare (cf.anexei 2)

0

0

Psihiatrie Cronici Dumbraveni

0

0

Cronici Dumbraveni ( psihosomatici )

0

0

Cronici Dumitresti ( psihosomatici )

0

0

Psihiatrie Pediatrica Dumitresti

0

0

Psihiatrie Cronici Dumitresti

0

0

Rata infectiilor nosocomiale –pe total spital si pe fiecare sectie

0.57

0.16

Rata pacientilor reinternati (fara programare)intervalul de 30 de zile de la externare

30

15.17

Indice de concordanta intre diagnosticul la internare si diagnosticul la externare

95

93.7

Psihiatrie Cronici Dumbraveni

97

93.55

Cronici Dumbraveni ( psihosomatici )

97

92.7

Cronici Dumitresti ( psihosomatici )

98

96.65

Psihiatrie Pediatrica Dumitresti

94

90

Psihiatrie Cronici Dumitresti

99

94.74

Procentul pacientilor internati si transferati catre alte spitale(%)

2.6

2

ANALIZA SWOT SPITAL :

VI. ANALIZA MEDIULUI EXTERN :

In exercitarea atributiilor sale spitalul colaboreaza cu autoritatea publica locala ,cu institutii publice din tara ,cu organizatii profesionale (Colegiul Medicilor ,Colegiul Farmacistilor ,OAMMR) , cu asociatiile legal constituite ale pacientilor ,cu alte asociatii si fundatii .

VII .PROBLEME IDENTIFICARE :

ANALIZA SWOT :

Puncte tari :

- personalul medical superior si mediu calificat si competent

- structura sectiilor /comp.corespunde nevoilor de servicii medicale specifice pacientilor care au o asemenea boala

- dezvoltarea serviciilor medicale in regim de spitalizare de zi

- calitatea adecvata a actului medical

- studii clinice de profil

- adresabilitate curenta

- informatizarea serviciilor

- situatia ec.financiara ,unitatea nu a acumulat arierate in ultimii 5 ani

- implementarea in prportie de peste 40% a procedurilor medicale si a ghidurilor de practica medicala

- conditii hoteliere adecvate prin :

o stocuri suficiente si constante de medicamente ,materiale sanitare ,alimente ,inventar moale

o meniu variat si de cea mai buna calitate

o ambient confortabil (climatizare cu aer conditionat in majoritatea saloanelor ,sistem propriu de incalzire )

o parcul amenajat al spitalului

- motivarea personalului pri :

o acordarea tichetelor de masa

o acordarea salariilor si sporurilor la nivel maxim

o existenta planului de formare si perfectionare a personalului

- participarea la cursuri si simpozioane ,conferinte ,congrese si constante.

- program de terapie ocupationala

Puncte slabe :

- deficit de medici si personal auxiliar

- circuit necorespunzator la blocul alimentar

- lipsa medicului si a acreditarii RENAR pentru laborator

- grade diferite de competenta pentru persoane cu acelasi nivel de salarizare

- unitatea nu primeste finantare din partea MS sau a autoritatii locale pentru lucrari de igienizare a cladirilor sau pentru plata utilitatilor

- personal insuficient la centrala termica a Sectiei Exterioare Dumitresti.

Oportunitati :

- posibilitatea accesarii de fonduri europene in functie de partea eligibila .

- parteneriate cu fundatii,ONG –uri si alte asociatii .

Amenintari :

- inexistenta unor centre de asistenta medico –sociala

- tarifele scazute decontate de CAS

- acreditarea spitalului

- instabilitatea legislativa si financiara

- descentralizarea si acordarea autonomiei reale autoritatilor cu competente in sanatate poate fi considerata si o amenintare,lipsa de pregatire specifica in domeniul sanitar al acestora

- cresterea riscului de imbolnavire a populatiei si datorita crizei economice si o diminuare a veniturilor populatiei si cresterii ratei somajului

- existenta si aparitia pe piata serviciilor de sanatate a furnizorilor de servicii private

- imbatranirea populatiei si migraraea fortei de munca tinere

- cresterea costurilor asistentei medicale

- politica MS reducere a numarului de paturi pentru spitalizare continua .

IDENTIFICAREA PROBLEMELOR CRITICE ALE SPITALULUI :

a) avand in vedere faptul ca in ultimii ani ,rata de utilizare a paturilor a fost constant crescuta ,unitatea nu dispune de spatiu suficient raportat la nr.de paturi ,saloanele dotate necorespunzand spatiul minim pentru un pat prevazut de normele in vigoare .

b) blocul alimentar nu beneficiaza de circuite corespunzatoare prevazute de lege

c) deblocarea posturilor si cresterea flexibilitatii privind incadrarea de personal prin stabilirea unor limite minimale care sa asigure calitatea serviciilor ,precum si a unor limite maximale ,astfel incat intre cele doua limite ,conducerea unitatii sa poata decide nivelul de incadrare cu personal

d) asigurarea partiala a cheltuielilor curente ale spitalului ,respectiv finantarea utilitatilor de catre MS unde sanatatea este subordonata direct sau de catre autoritatea locala .Un procent de 0.067% din veniturile spitalului este alocat pentru cheltuieli de intretinere si functionare ocazionate de asigurarea utilitatilor :achizitia de combustibil pentru centrala termica este de 449.000 lei /an ,energie electrica 140.000 lei /an ,lucrari de igienizare de 58.430 lei/an ,apa canal 10.547 lei/an .

Preluarea acestor plati a utilitatilor si a cheltuielilor cu igienizarea constructiilor de catre M.S sau autoritatea publica locala ar degreva considerabil cheltuielile spitalului,fapt pentru ce ar permite utilizarea resurselor economisite in lucrari de reabilitare si modernizare .

e) subfinantarea serviciilor medicale datorate unor tarife maximale pe zi de spitalizare la sectiile de psihiatrie mult subevaluate ,tarife impuse de normele la contractul cadru .

VIII.PRIORITATI PE ANUL 2013 – 2015 :

a) PRIORITATI pe anul 2013 :

1. Incheierea unor contracte avantajoase cu CJAS si realizarea serviciilor medicale conform contractelor incheiate .

2. Modificarea structurii cu paturi a unitatii si adaptarea acesteia la noile cerinte medicale .

3. Intocmirea si pregatirea documentatiei necesare pivind acreditarea conform celor unsprezece capitole de referinta .

4. Realizarea indicatorilor de performanta asumati prin contractul de management .

5. Asigurarea cu aparatura medicala performanta ,mai ales pentru camera de garda si laborator .

6. Directionarea cotei de 2% din veniturile salariatilor catre Fundatia spitalului .

7. Finalizare investitie ,,Spalatorie"

8. Finalizarea obiectivului de investitii ,,Capela bisericeasca "din incinta spitalului .

b) PRIORITATI PENTRU ANII 2014 – 2015 :

1. Continuarea pregatiri in vederea acreditarii unitatii planificata pentru vizita in trim.III – 2014 .

In acest scop pe langa pregatirea documentatiei ,se vor executa lucrari de reparatii ,igienizare si dotare a unitatii ,precum si stabilirea de circuite functionale adaptate la situatia existenta in teren.

2. Masurarea gradului de satisfactie al pacientului prin cresterea calitatii serviciilor medicale furnizate de spital .

3. Realizarea indicatorilor de performanta asumati prin acte aditionale la contractul de management .

4. Asigurarea unitatii cu medicii specialisti in sectii/comp. deficitare de posturi .

5. Implementarea ghidurilor de practica editate de M.S. si monitorizarea aplicarii lor .

6. Efectuarea de studii clinice in sectia psihiatrie conform autorizatiei obtinute de M.S.

7. Obtinerea de fonduri de la M.S. pentru reamenajarea blocului alimentar,executarea de RK la canalul termic al unitatii si RK la comp.psihosomatici continuarea radiologia spitalului .

8. Accesarea de fondurilor europene in masura in care exista parte eligibila .

9. Cooperarea cu consiliul local Dumbraveni in vederea asigurarii de fonduri pentru intretinerea ,igienizarea cladirilor si plata utilitatilor .

10. Continuarea implementarii programului national de sanatate mintala si profilaxia in patologia psihiatrica prin actiuni si activitati de terapie ocupationala .

11. Imbunatatirea calitatii serviciilor hoteliere printr-un meniu adecvat si de cea mai buna calitate , ambient confortabil ,etc.

12. Implementarea unui sistem de colaborare si parteneriate cu asociatii , servicii sociale ,medico-sociala si de ingrijire la domiciliu ,in scopul asigurarii integrarii sociale si a continuitatii ingrijirilor acordate pacientului.

IX. SCOP :

Ridicarea standardelor serviciilor oferite si imbunatatirea performantei spitalului prin eferirea serviciilor medicale de calitate ,cu promtitudine ,climat de siguranta ,incredere ,flexibilitate .

X.OBIECTIVE GENERALE SI SPECIFICE :

Obiectiv general nr.1 .

Imbunatatirea calitatii serviciilor medicale furnizate .

Calitatea serviciilor medicale este un principiu din ce in ce mai important in domeniul sanatatii ,deoarece creste gradul de informare al pacientilor ,concomitent cu progresele tehnologice si terapeutice. Calitatea serviciilor medicale are numeroase dimensiuni ,dintre care cele mai importante sunt reprezentate de eficacitate ,eficienta ,continuitatea ingrijirilor ,siguranta pacientului,competenta echipei medicale ,satisfactia pacientului , dar si a personalului medical .Conform legii,Ministerul Sanatatii reglementeaza si aplica masuri de crestere a calitatii serviciilor medicale .

Responsabil : directo medical

Termen realizare : permanent

Monitorizare : trimestrial .

Evaluare : anual

Indicatori de calitate ce trebuiesc monitorizati :

1. Rata mortalitatii intraspitalicesti ,pe total spital si pe fiecare sectie

2. rata infectiilor nosocomiale , pe total spital si pe fiecare sectie

3. rata bolnavilor reinternati in intervalul de 30 de zile de la externare

4. indicele de concordanta intre diagnosticul la internare si diagnosticul de externare

5. procentul bolnavilor transferati catre alte spitale din totalul bolnavilor internati

6. nr.de reclamatii /plangeri ale pacientilor inregistrate

7. analiza gradului de satisfactie al pacientilor ,prin chestionare de satisfactie

8. nr.masuri de imbunatatire a activitatii luate in urma analizarii gradului de satisfactie al pacientilor .

Obiective specifice :

1. 1. Ameliorarea practicilor medicale si de ingrijire a pacientului prin implementarea ghidurilor nationale aprobate prin ordine ale M.S. ,protocoalelor adoptate ale asociatiilor profesionale la nivel national sau adoptarea unor ghiduri de practica europene sau internationale ,prin elaborarea de protocoale trapeutice in baza ghidurilor adaptate.

Situatia actuala : Ghidul de practica medicala reprezinta un set de afirmatii despre diagnosticul si tratamentul unei anumite afectiuni .Aceste afirmatii sunt rezultatul unei evaluari complete a dovezilor practicii medicale .Scopul definirii lor este de ajuta personalul medical si pacientii in luarea deciziilor asupra modului cel mai adecvat de ingrijire a afectiunii respective .

Protocolul de practica medicala reprezinta un formular care descrie modul obisnuit de a furniza ingrijiri unui anumit tip de pacient.Astfel el cuprinde o insiruire in timp a unor procese (analize ,medicatie ,tratamente )necesare obtinerii unui rezultat dorit de la un pacient care a fost supus unei proceduri specifice sau unui tratament. Protocoalele se stabilesc pentru principalele episoade de ingrijire ale unui tip de pacient .

Ghidurile de practici si protocoalele de practica trebuiesc folosite impreuna ,acestea fiind complementare ,caci ghidul furnizeaza informatiile necesare pentru a construi protocolul,in timp ce protocolul face legatura intre ghiduri si practica medicala de zi cu zi .

1.1.1. ACTIVITATI :

- implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice ,protocoale ,algoritmi ,investigatii ,diagnostic sau tratament in sectia de psihiatrie .

Responsabil : dr.Dutescu Mihai –medic sef de sectie

- - implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice ,protocoale ,algoritmi ,investigatii ,diagnostic sau tratament la comp.cronici(afectiuni psihosomatice)Dumbraveni .

Responsabil :dr.Popescu Vica

- implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice ,protocoale ,algoritmi ,investigatii ,diagnostic sau tratament la comp.cronici(afectiuni psihosomatice)Dumitresti .

Responsabil :dr.Horeanga Costica

- implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice ,protocoale ,algoritmi ,investigatii ,diagnostic sau tratament la laboratorul de radiologie .

Responsabil :dr.Mocanu Radu

- implementarea ghidurilor de nursing si adoptarea de protocoale si proceduri de ingrijire pe tipuri de pacient si nevoi .

Responsabil :as.sef Bratu Felicia.

1.1.2. Indicatori masurabili :

- numar si tip de protocoale de practica aprobate de consiliul medical

- numar si tip de protocoale ,algoritmi sau proceduri medicale implementate

- numar si tip de protocoale ,algoritmi sau proceduri medicale revizuite .

1.1.2. Monitorizarea prin rapoarte catre Consiliul Medical :

Trimestrial .

1.1.4 .Termen de realizare : permanent .

1.1.5.Responabil : Director medical

1.2.Imbunatatirea calitatii ingrijirilor acordate pacientului ,prin implementarea ghidurilor de nursing si adoptarea de protocoale si proceduri de ingrijire pe tipuri de pacient si nevoi .

1.2.1. Activitati :

- implementarea ghidurilor de nursing ,procedurile de ingrijire pe tip de pacient pe sectia de psihiatrie cronici .

Responsabil : asistent sef de sectie

- elaborarea si adoptarea de proceduri de ingrijire pe tip de pacient si tip de nevoi ,la nivel de spital .

Responsabil : director medical.

1.2.2 Indicatori masurabili :

- numar si tip de proceduri avizate de consiliul medical si aprobate de comitet director

- numar si tip proceduri implementate

1.2.3.Monitorizare prin rapoarte catre Consiliul Medical

1.2.4.Termen realizare : permanent .

1.2.5.Responsabil : director medical.

1.3. Implementarea unui sistem de evaluare si monitorizare continua a calitatii serviciilor medicale in spital ,prin implementarea standardelor ISO 9001 .

1.3.1. Activitati

- acreditarea RENAR a laboratoului de analize medicale

Responsabil : director medical

- desemnarea unui responsabil cu calitatea serviciilor medicale pe spital

Responsabil : manager

- imbunatatirea activitatii nucleului de calitate

Responsabil : director medical.

- elaborarea ,implementarea si revizuirea periodica a unui plan de calitate din :

a) sectia psihiatrie cronici

b) comp.psihosomatici Dumbraveni

c) comp.psihosomatici Dumitresti

Responsabil : director medical .

1.3.2. Indicatori masurabili :

- obtinerea certificatului RENAR pe laborator

- decizie cu responsabil de calitate pe spital

- numar rapoarte ale activitatii nucleului de calitate

- plan de imbunatatire a calitatii serviciilor medicale existent si revizuit periodic.

1.3.3.Monitorizarea prin rapoarte catre Consiliul Medical

1.3.4.Termen de realizare : trimestrial

Raspunde : manager si director medical

1.4. Implementarea unui sistem de colaborare si parteneriate cu asociatii ,servicii sociale ,medico-sociale si de ingrijiri la domiciliu ,in scopul asigurarii integrarii sociale si a continuitatii ingrijirilor acordate pacientilor .

1.4.1. Activitati :

- incheierea de parteneriate cu asociatii,fundatii ,sau alti furnizori de servicii medico-sociale

- consiliere regilioasa a pacientilor prin Capela bisericeasca din incinta spitalului

1.4.2. Indicatori masurabili :

- parteneriate incheiate pe tip de parteneriat

1.4.3 Monitorizarea prin rapoarte catre Consiliul Medical

Termen : trimestrial

Responsabil : manager,director medical ,preot parohie

1.5. Depistarea ,controlul si supravegherea infectiilor nosocomiale :

1.5.1. Activitati :

- reducerea pana la eliminare a infectiilor nosocomiale asociate actelor invazive

- controlul raspandirii bacteriilor multirezistente si emergenta fenomenelor infectioase cu potential epidemic

- intarirea sistemului de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale

Implicarea la toate nivelurile in politica de prevenire a infectiilor nosocomiale si gestionarea nivelului infectios .

1.5.2. Indicatori masurabili :

- incidenta infectiilor nosocomiale (nr.infectii nosocomiale si nr.pacienti externati )

1.5.3. Monitorizarea prin rapoarte catre Consiliul Medical

1.5.4.Termen de realizare : permanent

1.5.5.Responsabil : asistent igiena ,asistent sef de sectie ,medic sef sectie /comp.

Obiectiv general nr.2 .

Implementarea deprograme nationale de sanatate care sa raspunda problemelor de sanatate publica ,prioritare si nevoilor grupurilor populationale vulnerabile .

Obiective specifice :

2.1.Continuarea implementarii programului national de sanatate mintala si profilaxie in patologia psihiatrica .

2.1.1.Activitati :

- dezvoltarea activitatilor de terapie ocupationala in vederea favorizarii masurilor de recrutare ,mentinere sau reabilitare si reinsertia profesionala a personalului cu tulburari de sanatate mintala .

Obiectiv general nr.3.

Dezvoltarea ,modernizarea infrastructurii spitalului si dotarea cu aparatura /echipamente medicale .

Obiective specifice :

3.1. Aprobarea si indeplinirea planului de investitii pe perioada 2014 – 2015

- propuneri investitii pentru 2014 – 2015

1. Reparatii capitale la blocul alimentar :

Termen finalizare : 2015

Responsabil : manger

Sursa ; buget M.S sau fonduri europene

Buget estimat : 1.299.000

2.Reparatii capitale ,consolidare ,extindere si modernizare la comp.psihosomatici si radiologie .

Termen finalizare : 2015

Responsabil : manager

Sursa ; buget M.S sau fonduri europene

Buget estimat : 4.986.000

3.Transformarea si modernizarea unei constructii existente intr-un compartiment cu functiuni generale .

Termen finalizare : 2015

Responsabil : manager

Sursa ; buget M.S sau fonduri europene

Buget estimat : 1.538.000

4 . Infiintarea panouri solare pentru obtinerea apei calde menajere .

Termen finalizare : 2015

Responsabil : manager

Sursa :buget MS sau fonduri europene

Buget estimat : 300.000 .

3.2.Imbunatatirea conditiilor hoteliere .

3.1.1.Activitati

- finalizarea lucrarilor de izolare termica la pavilionul sectiei de psihiatrie si bloc alimentar

Responsabil : manager

Termen realizare: trim II 2015

Buget necesar : 50.000

- dotarea fiecarui salon cu cate un TV

Termen realizare : trim.II 2014

- stabilirea circuitelor functionale ,raportate la spatiile existente.

Termen realizare : trim.II 2014

Raspunde : comitet director

Buget necesar : 200.000 lei de la MS

- lucrari de modernizari interioare la saloane si cabinete medicale ,inclusiv dotare mobilier medical

Termen realizare : trim.III 2014

Raspunde : comitet director

Buget necesar : 250.000 lei de la M.S si autoritatea publica locala

Obiectiv general nr.4.

Obiective specifice :

4.1. Stimularea pregatirii postuniveritare a medicilor specialisti si primari si a personalului medico-sanitar din cadrul spitalului prin obtinerea de competente si supraspecializari.

4.1.1.Activitati :

- aplicarea planului de formare profesionala elaborat pe baza propunerilor sefilor de sectie ,avizat de Consiliul Medical si aprobat de comitetul director ;

organizarea unor cursuri de pregatire cu personalul medico-sanitar ;

4.1.2.Indicatori masurabili :

- nr. de participanti la cursuri ,pe tip de formare si categorii de personal .

4.1.3.Termen de realizare : permanent

4.1.4.Responsabil : director medical ,sef birou RUNOS

4.2. Identificarea unor facilitati pentru atragerea personalului medical in zona

4.2.1 Activitati :

- instituirea unui sistem de informare a absolventilor si a personalului medical in privinta avantajelor din aceasta zona fie si pentru o perioada de timp scurta .

- asigurarea de locuinte de serviciu de catre autoritatile administrativpublice locale pentru personalul de specialitate medico-sanitara .

4.2.2.Termen realizare : permanent

Responsabil : comitet director

Obiectiv general nr 5.

Imbunatatirea managementului financiar al spitalului :

Obiective specifice :

5.1. Cresterea transparentei in utilizarea fondurilor

Activitati

- informatizarea pitalului in scopul evidentierii costurilor reale ale serviciilor medicale

- organizarea de licitatii nationale pentru achizitii de bunuri si servicii,daca este cazul

- intarirea capacitatii de evaluare si control intern

- afisarea permanenta pe site-ul spitalului a datelor financiare de interes public

5.2.Intarirea disciplinei financiare :

Activitati

- asigurarea finantarii serviciilor medicale realizate , a programului national de sanatate si a celorlalte actiuni si activitati cu respectarea prevederilor legale si incadrarea in bugetul aprobat .

- fundamentarea prevederilor de buget initiale si de rectificare pe baza principalelor strategii ale spitalului ;

- incheierea exercitiilor financiare, analiza ,controlul si elaborarea situatiei financiare trimestriale si anuale ,potrivit dispozitiilor legale ;

- analiza ,verificarea si inaintarea spre avizare a bugetului de venituri si cheltuieli ,potrivit dispozitiilor legale ;

- monitorizarea modului de utilizare – a resurselor financiare publice ;

- respectarea cu strictete a disciplinei financiare si bugetare

5.3. Atragerea de noi surse financiare in domeniul sanitar :

Activitati

- Plata contravalorii serviciilor medicale pe baza de criterii obiective si reducerea influientei criteriului istoric.

- Evidentierea cheltuielilor efectuate pe fiecare pacient pentru toate serviciile medicale de care beneficiaza sau a beneficiat

- Aplicarea si implementarea Proiectelor Europene eligibile pentru spital , atragerea de fonduri europene ;

- Includerea in strategia de dezvoltare a consiliilor locale Dumbraveni si Dumitresti e / MS

5.4. Cresterea capacitatii de control al costurilor

In prezent calculul costurilor la nivel de pacient si crearea unui proces regulat de calcualare a costurilor serviciilor spitalicesti se realizarea intr-o masura destul de redusa .

- imbunatatirea mecanismelor de finantare a furnizorilor de servicii medicale utilizand metode care sa reflecte munca depusa si sa stimuleze calitatea actului medical .

- elaborarea de metodologii clare de utilizare a resurselor financiare

- instituirea unor mecanisme de monitorizare a utilizarii resurselor financiare

- evidenta cantitativa si calitativa a stocurilor ,efectuata periodic .

- necesar de materiale si echipamente ,evaluate periodic

- intocmirea planului de achizitii si a calendarului de achizitii

- implicarea personalului tehnic specializat in indeplinirea strategiei de achizitii

Monitorizare ,evaluare ,raportare :

- monitorizarea lunara si trimestriala a cheltuielilor efectuate de spital

- monitorizarea cheltuielilor de personal

- monitorizarea periodica prin sistemul operativ de raportare a angajamentelor bugetare si a platilor efectuate pentru bunuri si servicii de catre unitatile sanitare cu paturi finantate integral din venituri proprii .

Termen : permanent

Responsabil : comitet director

Obiectiv general nr.6

Promovarea spitalului

Obiective specifice :

6.1. Imbunatatirea site-ului de prezentare a spitalului

6.2. Lansarea unei campanii de promovare a spitalului in mass media .

Activitati

- elaborarea unui logo si a unui sistem de prezentare , centrate pe ideea de spital de psihiatrie ,sistem ISO implementat ,spital acreditat , aparatura moderna , parteneriate valoroase ,revizuire anuala .

- tiparirea de pliante , postere cu mesajele de promovare

- prezentarea acivitatii spitalului in emisiuni televizate .

Indicatori masurabili :

1. Nr. accesari in evolutie

2. sondaj de opinie on line

3. Nr. emisiuni TV

4. Nr. pliante ,postere afisate

Termen : anual

Responsabil : purtator de cuvant ,relatii cu publicul

X.EVALUARE PLAN STRATEGIC

Evaluarea de etapa :

- se va face prin analiza tuturor indicatorilor masurabili , pe fiecare obiectiv in parte

Periodicitate : ANUAL .

Documente emise : raport de evaluare de etapa

Responsabil : comitet director

Circuitul documentelor : raportul se prezinta Consiliului de Administratie

REVIZUIREA PLANULUI STRATEGIC :

Se va face in urma anlizei rapoartelor de etapa ,daca Consiliul de Administratie decide modificarea sa la propunerea Comitetului Director .

Editia revizuita este supusa dezbaterii in spital inaintea adoptarii si ulterior , avizarii de catre Consiliul Medical si aprobarii de catre Consiliul de Administratie .

Documente emise : PROIECT DE PLAN STRATEGIC

Responsabil : COMITET DIRECTOR

Circuitul documetelor : Proiectul se analizeaza in sedintele Comitetului Director ,propunerile de modificare se implementeaza si se inainteaza varianta finala spre avizare Consiliului Medical si aprobarea Consiliului de Administratie .

MANAGER ,

JR.NEGOESCU COSTEL