Consiliu de etica

Consiliul de etica

Raport anual Consiliu de Etica_2023.pdf

Membri consiliului de etica :

ü dr.Scanteianu Andrei Alex - medic specialist psihiatrie, presedinte

ü dr.Bursuc Angelica-medic primar interne-membru

ü dr.Dutescu Mircea-medic primar psihiatrie-membru

ü dr.Voineag Loredana -medic specialist psihiatrie

ü as.Dobre Mariana –as.principal Sectia Psihiatrie Cronici Dumbraveni-membru

ü as.Mihai Iulian – as.principal Sectia Psihiatrie Cronici Dumitresti-membru

ü consilier juridic - Popescu Irina-membru

Se numesc ca membri supleanti in cadrul Consiliului de Etica urmatorii angajati:

ü dr.Chirila Andreea –medic specialist Lab.Radiologie si Imagistica Medicala;

ü dr.Popescu Vica –medic specialist interne-membru;

ü dr.Anghel Ana Ramona –medic specialist medicina de laborator

ü dr.Horeanga Costica-medic specialist Comp.Cronici Dumitresti-

ü as.Temelie Otilia- as.principal Cronici Dumbraveni Dobre Mariana)

ü -as.Puscasu Valerica- as.principal sectia psihiatrie.

Se numeste secretar al Consiliului de Etica d-na Sontica Cristina, asistent social principal la Stationar de zi Pihiatrie, pe perioada absentelor motivate fiind inlocuita de catre psiholog Arghiroiu Adrian.

Atributiile consiliului de etica sunt urmatoarele:

a) promoveaza valorile etice in randul personalului medico-sanitar, auxiliar si administrativ al unitatii sanitare;

b) identifica si analizeaza vulnerabilitatile etice si riscurile aparute, propune managerului adoptarea si implementarea masurilor de preventie a actelor de coruptie la nivelul unitatii sanitare;

c) formuleaza si inainteaza managerului propuneri pentru diminuarea riscurilor de incidente de etica;

d) analizeaza si avizeaza regulamentul de ordine interioara al unitatii sanitare si poate face propuneri pentru imbunatatirea acestuia;

e) formuleaza punct de vedere etic consultativ, la solicitarea comitetului director al unitatii sanitare;

f) analizeaza din punct de vedere etic situatiile de dubiu care pot aparea in exercitarea profesiei medicale. In situatia in care un cadru medico-sanitar reclama o situatie de dubiu etic ce vizeaza propria sa activitate, avizul etic nu poate fi utilizat pentru incriminarea cadrului medico-sanitar respectiv, daca solicitarea s-a realizat anterior actului medical la care se face referire;

g) primeste, din partea managerului unitatii sanitare, sesizarile facute in vederea solutionarii.

h) analizeaza cazurile de incalcare a principiilor morale sau deontologice in relatia pacient-cadru medicosanitar si personal auxiliar din cadrul spitalului, prevazute in legislatia in vigoare;

i) verifica daca personalul medico-sanitar si auxiliar, prin conduita sa, incalca drepturile pacientilor prevazute in legislatia specifica, pe baza sesizarilor primite;

j) analizeaza sesizarile personalului unitatii sanitare in legatura cu diferitele tipuri de abuzuri savarsite de catre pacienti sau superiori ierarhici. In masura in care constata incalcari ale drepturilor personalului, propune masuri concrete pentru apararea bunei reputatii a personalului;

k) analizeaza sesizarile ce privesc nerespectarea demnitatii umane si propune masuri concrete de solutionare;

l) emite avize referitoare la incidentele de etica semnalate, conform prevederilor prezentului ordin;

m) emite hotarari cu caracter general ce vizeaza unitatea sanitara respectiva;

n) asigura informarea managerului, a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sanatatii si a petentului privind continutul avizului etic. Managerul poarta raspunderea punerii in aplicare a solutiilor propuse;

o) aproba continutul comunicarilor adresate petentilor, ca raspuns la sesizarile acestora;

p) inainteaza catre organele abilitate sesizarile ce privesc platile informale ale pacientilor catre personalul medico-sanitar ori auxiliar sau acte de conditionare a acordarii serviciilor medicale de obtinere a unor foloase, in cazul in care persoanele competente nu au sesizat organele conform atributiilor de serviciu;

q) sesizeaza organele abilitate ale statului ori de cate ori considera ca aspectele dintr-o speta pot face obiectul unei infractiuni, daca acestea nu au fost sesizate de reprezentantii unitatii sanitare sau de catre petent;

r) aproba continutul rapoartelor bianuale si anuale intocmite de secretarul consiliului de etica;

s) redacteaza Anuarul etic, care cuprinde modul de solutionare a spetelor reprezentative din cursul anului precedent. Anularul etic este pus la dispozitia angajatilor, constituind in timp un manual de bune practici la nivelul unitatii sanitare respective;

t) analizeaza rezultatele aplicarii chestionarului de evaluare, parte a mecanismului de feedback al pacientului.