Unitate

1. MANAGER – EC. RĂZVAN-CORNELIU STOENOIU

2. DIRECTOR MEDICAL - Vacant

3. DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL - EC. PAUL MODREANU

1. MANAGER - vineri intre orele 10-12
2. DIRECTOR MEDICAL- miercuri intre orele 11-13
3. DIRECTOR FINANCIAR - luni intre orele 11-13

Telefon contact 0237.255.029 utilizat pentru programari internari si programari audiente

Purtator de cuvant in relatia cu presa - EC. SERBAN GINA - sef birou RUNOS

Membrii consiliului de administratie cu drept de vot sunt:
1. Dl. Leibu Cristian Laurian - reprezentantul Ministerului Sănătății
2. Dl. Gorgan Florin Eduard - reprezentantul Ministerului Sănătății
3. D-na Mircea Iuliana - reprezentantul Ministerului Sănătății
4. D-na Stanciu Doinița – reprezentant UAT Dumbraveni

Membrii supleanti:
1. Dl. Galeș Romeo Cătălin - reprezentant DSP Vrancea
2. D-na Diea Gabriela Sineta - reprezentant DSP Vrancea
3. Dl. Gaita Costinel – reprezentant DSP Vrancea
4. D-na Sava Aurora – repezentant UAT Dumbraveni

Membri ai consiliului de administratie cu statut de invitat:
1. Dr. Buzdrug Mihaela – reprezentant Colegiul Medicilor Vrancea
2. As. Bălan Dănuț – OAMGAMR Vrancea

Membri supleanti:
1. Dr. Ene Mirela – reprezentant Colegiul Medicilor Vrancea
2. As. Călin Carmen – membru OAMGAMR

Managerul unitatii participa la sedinta consiliului de administratie fara drept de vot.
Dna Bratu Felicia – asistent principal reprezentant nominalizat de Sindicatul de Sindicatul Sanitas Vrancea participa ca invitat permanent la sedinta consiliului de administratie;

Regulament Consiliu de Administratie.pdf

Consiliului medical la nivelul unitatii este format din:

1.Dr.Voineag Loredana Mioara - PRESEDINTE

2.Dr.Dutescu Mircea-membru

3.Dr.Scinteianu Alex-membru

4.Dr.Zaharia Florin –membru

5. Dr. Marin Tiberiu - medic epidemiolog

6. Dr. Ursărescu Vlad - medic infectioase

7.Dr. Chirila Andreea-membru

8.Dr.Anghel Ana Ramona-membru

9.Farm. Roșcan Ștefania - membru

10.As.Bratu Felicia-membru

11. Dl Bălan Dănuț - invitat permanent din partea Biroului de Management a Calitatii Serviciilor Medicale.

D-na Bratu Felicia se desemneaza secretar la Consiliului Medical;

Atributile Consiliului Medical sunt cele prevazute de Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si O.M.S.nr.863/2004 pentru aprobarea atributiilor si competentelor consiliului medical al spitalelor.