Indicatori de performanta manageriali

INDICATORI DE MANAGEMENT PROPUSI SI APROBATI PE ANUL 2014

ACT ADIŢIONAL nr. 1554 din 02.07.2014

la contractul de management nr. 59 din 21.12.2012

Între

1. Ministerul Sănătăţii, reprezentat legal prin domnul Dr.Nicolae Banicioiu în calitate de ministru, pe de o parte

şi

2. Managerul ……………………, cu sediul în ………………… – jud.Vrancea, telefon: ………………… ,

a) persoană fizică, domnul ………………….., posesor/posesoare al/a cărţii de identitate …………………. , codul numeric personal …………………… , în calitate de manager al Spitalului de Psihiatrie Cronici , cu sediul în loc.Dumbraveni – jud.Vrancea, pe de altă parte

În temeiul art.19 din contractul de management nr. 59 / 21.12.2012 de comun acord am hotărât încheierea prezentului act adiţional la contractul de management menţionat, care se modifică, după cum urmează:

ANEXA II-lista indicatorilor de performanta ai activitatii managerului

I . Indicatorii de performanta asumati pentru anul 2014 ai activitatii managerului :

Nr.

Indicatori de performanta care sufera modificari

Valori

I .

Indicatori de management ai resurselor umane

A1

Nr.mediu de bolnavi externati ( spitalizare continua ) pe un medic

320

A2

Nr.mediu de bolnavi externati la o asistenta medicala

44

A3

Proportia medicilor din total personalului angajat

4,5

A4

Proportia personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului

40

A5

Proportia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical

15,4

A6

Numar mediu de consultatii efectuate in ambulatoriu pe un medic

0

A7

Numarul mediu de consultatii pe medic in camera de garda/UPU

1480

II .

Indicatori de utilizare a serviciilor

B1

Nr.de pacienti externati – total spital si pe sectii

1882

Psihiatrie Cronici Dumbraveni

780

Cronici Dumbraveni ( psihosomatici )

620

Cronici Dumitresti ( psihosomatici )

437

Psihiatrie Cronici Dumitresti

45

B2

Durata medie de spitalizare – total spital si pe sectii

24,3

Psihiatrie Cronici Dumbraveni

28,54

Cronici Dumbraveni ( psihosomatici )

10,26

Cronici Dumitresti ( psihosomatici )

10,88

Psihiatrie Cronici Dumitresti

271,27

B3a

Rata de utilizare a paturilor ( zile )

351,13

Psihiatrie Cronici Dumbraveni

320

Cronici Dumbraveni ( psihosomatici )

320

Cronici Dumitresti ( psihosomatici )

319,73

Psihiatrie Cronici Dumitresti

488,28

B3b

Rata de utilizare a paturilor (%)

96,2

Psihiatrie Cronici Dumbraveni

87,67

Cronici Dumbraveni ( psihosomatici )

87,67

Cronici Dumitresti ( psihosomatici )

87,6

Psihiatrie Cronici Dumitresti

133,78

B4

Proportia pacientilor internati din totalul pacientilor prezentati la camera de garda(%)

2

B5

Proportia urgentelor din totalul pacientilor internati(%)

0

B6

Indicele de complexitate al cazurilor pe spital

0

Psihiatrie Cronici Dumbraveni

0

Cronici Dumbraveni ( psihosomatici )

0

Cronici Dumitresti ( psihosomatici )

0

Psihiatrie Cronici Dumitresti

0

B7

Procentul pacientilor cu interventii chirurgicale din totalul pacientilor externati din sectiile chirurgicale

0

B8

Procentul pacientilor cu complicatii si comorbiditati din totalul pacientilor externati(%)

91

Psihiatrie Cronici Dumbraveni

72

Cronici Dumbraveni ( psihosomatici )

100

Cronici Dumitresti ( psihosomatici )

100

Psihiatrie Cronici Dumitresti

80

B9

Numar de consultatii in ambulatoriu

0

%internari in urgenta din total internari (cf.anexei 2)

0

Psihiatrie Cronici Dumbraveni

0

Cronici Dumbraveni ( psihosomatici )

0

Cronici Dumitresti ( psihosomatici )

0

Psihiatrie Cronici Dumitresti

0

III.

Indicatori economico - financiari

C1

Executia bugetara fata de bugetul aprobat(%)

85

C2

Structura cheltuielilor pe tipuri de servicii si in functie de sursele de finantare

95

C2a

Proportia cheltuielilor cu servicii de urgenta in total cheltuieli (%)

0

C2b

Proportia cheltuielilor pentru servicii paraclinice in total cheltuieli(%)

8,3

C2c

Proportia cheltuielilor pentru servicii de spitalizare continua in total cheltuieli (%)

90

C2d

Proportia cheltuielilor pentru servicii de spitalizare de zi in total cheltuieli(%)

2,5

C2e

Proportia cheltuielilor pentru servicii in ambulatoriu de specialitate in total cheltuieli(%)

0

C3

Procentul veniturilor proprii din total venituri(%)

2

C4

Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului(%)

75

C5

Procentul cheltuielilor cu bunuri si servicii din totalul cheltuielilor spitalul(%)

30

C6

Procentul cheltuielilor cu medicamente din totalul cheltuielilor spitalului (%)

6,5

C7

Procentul prevederilor de cheltuieli cu medicamente in total prevederi cheltuieli cu bunuri si servicii(%)

20

C8

Procentul cheltuielilor de capital in total cheltuieli(%)

2

C9

Costul mediu pe zi de spitalizare

180

IV .

Indicatori de calitate

D1

Rata mortalitatii generale

0,8

D2

% pacienti decedati la 48 de ore de la internare (cf.anexei 2)

0

Psihiatrie Cronici Dumbraveni

0

Cronici Dumbraveni ( psihosomatici )

0

Cronici Dumitresti ( psihosomatici )

0

Psihiatrie Cronici Dumitresti

0

D3

Rata infectiilor nosocomiale –pe total spital si pe fiecare sectie

0,63

D4

Rata pacientilor reinternati (fara programare)in intervalul de 30 de zile de la externare

30

D5

Indice de concordanta intre diagnosticul la internare si diagnosticul la externare

92,73

Psihiatrie Cronici Dumbraveni

92

Cronici Dumbraveni ( psihosomatici )

93

Cronici Dumitresti ( psihosomatici )

95

Psihiatrie Cronici Dumitresti

93

D6

Procentul pacientilor internati si transferati catre alte spitale(%)

2,6

D7

Numar reclamatii/plangeri ale pacientilor

5

II. Celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate, cu excepţia celor expres menţionate în cadrul prezentului Act adiţional.

Prezentul Act adiţional s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, la data de

Manager, Ministerul Sănătăţii

……………………….… reprezentat prin ministrul sănătăţii

Dr.Nicolae Banicioiu

Act aditional 6 la ctr. management 59 din 21.12.2012.pdf