Consiliul medical

Consiliului medical la nivelul unitatii este format din:

Dr.Voineag Loredana Mioara - PREȘEDINTE, medic primar psihiatru;

Dr.Dutescu Mircea - membru, medic primar psihiatru;

Dr.Scinteianu Alex - membru, medic primar psihiatru;

Dr.Zaharia Florin – membru, medic specialist psihiatru;

Dr. Corbeanu Dan - Constantin - membru, medic specialist psihiatru;

Dr. Marin Tiberiu - medic specialist epidemiolog;

Dr. Ursărescu Vlad - membru, medic primar boli infectioase;

Dr. Berdeagă Leonid - membru, medic specialist radiologie și imagistică medicală;

Dr.Anghel Ana Ramona - membru, medic primar medicină de laborator;

Farm. Roșcan Ștefania - membru, farmacist;

As.Bratu Felicia - membru, as. șef secția psihiatrie;

As. Bălan Dănuț - invitat permanent.

D-na Bratu Felicia se desemneaza secretar la Consiliului Medical;

Atributile Consiliului Medical sunt cele prevazute de Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si O.M.S.nr.863/2004 pentru aprobarea atributiilor si competentelor consiliului medical al spitalelor.