Consiliul medical

Consiliului medical la nivelul unitatii este format din:

1.Dr.Voineag Loredana Mioara - PRESEDINTE

2.Dr.Dutescu Mircea-membru

3.Dr.Scinteianu Alex-membru

4.Dr.Zaharia Florin –membru

5. Dr. Marin Tiberiu - medic epidemiolog

6. Dr. Buzoi Elisabeta - medic infectioase

7.Dr. Chirila Andreea-membru

8.Dr.Anghel Ana Ramona-membru

9.Farm. Dragusanu Gheorghe Manuel - membru

10.As.Bratu Felicia-membru

11. Ec. Razvan Stoenoiu - invitat permanent din partea Biroului de Management a Calitatii Serviciilor Medicale.

D-na Bratu Felicia se desemneaza secretar la Consiliului Medical;

Atributile Consiliului Medical sunt cele prevazute de Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si O.M.S.nr.863/2004 pentru aprobarea atributiilor si competentelor consiliului medical al spitalelor.