Consiliul medical

Consiliului medical la nivelul unitatii este format din:

1.Dr.Stoenoiu Mircea-PRESEDINTE

2.Dr.Dutescu Mircea-membru

3.Dr.Voineag Mioara Loredana-membru

4.Dr.Cosereanu Vlad –membru

5.Dr.Popescu Vica-membru

6.Dr.Horeanga Costica-membru

7.Dr.Manole Sorin-membru

8.Dr.Anghel Ana Ramona-membru

9.Dragusanu Gheorghe-membru

10.As.Bratu Felicia-membru

11. Ec. Razvan Stoenoiu - invitat permament din partea Biroului de Management a Calitatii Serviciilor Medicale.

D-na Bratu Felicia se desemneaza secretar la Consiliului Medical;

Atributile Consiliului Medical sunt cele prevazute de Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si O.M.S.nr.863/2004 pentru aprobarea atributiilor si competentelor consiliului medical al spitalelor.