Consiliul de administratie

Membrii consiliului de administratie cu drept de vot sunt:
1. Dl. Leibu Cristian Laurian - reprezentantul Ministerului Sănătății
2. D-na Baltag Gabriela - reprezentantul Ministerului Sănătății
3. Dl. Apostol Cătălin Dănuț - reprezentantul Ministerului Sănătății
4. Dl.Chiriță Dănuț – reprezentant Consiliul Local

Membrii supleanti:
1. Dl. Galeș Romeo Cătălin - reprezentant DSP Vrancea
2. D-na Diea Gabriela Sineta - reprezentant DSP Vrancea
3. Dl. Gaita Costinel – reprezentant DSP Vrancea
4. D-l Antonescu Lucian – repezentant Primaria Dumbraveni

Membri ai consiliului de administratie cu statut de invitat:
1. Dr. Buzdrug Mihaela – reprezentant Colegiul Medicilor Vrancea
2. As. Bălan Dănuț – OAMGAMR Vrancea

Membri supleanti:
1. Dr. Antohe Rodica – reprezentant Colegiul Medicilor Vrancea
2. As. Cășin Carmen – membru OAMGAMR

Managerul unitatii participa la sedinta consiliului de administratie fara drept de vot.
Dna Bratu Felicia – asistent principal reprezentant nominalizat de Sindicatul de Sindicatul Sanitas Vrancea participa ca invitat permanent la sedinta consiliului de administratie;

Regulament Consiliu de Administratie.pdf