Comitet director

1. MANAGER – EC. RĂZVAN-CORNELIU STOENOIU

2. DIRECTOR MEDICAL - DR. OLIVIAN ILIE

3. DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL - EC. GAVRILIȚĂ MIHAELA