Unitate

1. MANAGER – EC. RĂZVAN-CORNELIU STOENOIU

2. DIRECTOR MEDICAL - Dr. LOREDANA-MIOARA VOINEAG

3. DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL - EC. PAUL-VALENTIN MODREANU

1. MANAGER - vineri intre orele 10-12
2. DIRECTOR MEDICAL- miercuri intre orele 11-13
3. DIRECTOR FINANCIAR - joi intre orele 11-13

Telefon contact 0237.255.029 utilizat pentru programari internari si programari audiente

Purtator de cuvant in relatia cu presa - EC. SERBAN GINA - sef birou RUNOS

Membrii consiliului de administratie cu drept de vot sunt:
1. Dl. Leibu Cristian Laurian - reprezentantul Ministerului Sănătății
2. Dl. Gorgan Florin Eduard - reprezentantul Ministerului Sănătății
3. D-na Mircea Iuliana - reprezentantul Ministerului Sănătății
4. D-na Stanciu Doinița – reprezentant UAT Dumbraveni

Membrii supleanti:
1. Dl. Galeș Romeo Cătălin - reprezentant DSP Vrancea
2. D-na Diea Gabriela Sineta - reprezentant DSP Vrancea
3. Dl. Gaita Costinel – reprezentant DSP Vrancea
4. D-na Sava Aurora – repezentant UAT Dumbraveni

Membri ai consiliului de administratie cu statut de invitat:
1. Dr. Buzdrug Mihaela – reprezentant Colegiul Medicilor Vrancea
2. As. Bălan Dănuț – OAMGAMR Vrancea

Membri supleanti:
1. Dr. Ene Mirela – reprezentant Colegiul Medicilor Vrancea
2. As. Călin Carmen – membru OAMGAMR

Managerul unitatii participa la sedinta consiliului de administratie fara drept de vot.
Dna Bratu Felicia – asistent principal reprezentant nominalizat de Sindicatul de Sindicatul Sanitas Vrancea participa ca invitat permanent la sedinta consiliului de administratie;

Regulament Consiliu de Administratie.pdf

Consiliului medical la nivelul unitatii este format din:

Dr.Voineag Loredana Mioara - PREȘEDINTE, medic primar psihiatru;

Dr.Dutescu Mircea - membru, medic primar psihiatru;

Dr.Scinteianu Alex - membru, medic primar psihiatru;

Dr.Zaharia Florin – membru, medic specialist psihiatru;

Dr. Corbeanu Dan - Constantin - membru, medic specialist psihiatru;

Dr. Marin Tiberiu - medic specialist epidemiolog;

Dr. Ursărescu Vlad - membru, medic primar boli infectioase;

Dr. Berdeagă Leonid - membru, medic specialist radiologie și imagistică medicală;

Dr.Anghel Ana Ramona - membru, medic primar medicină de laborator;

Farm. Roșcan Ștefania - membru, farmacist;

As.Bratu Felicia - membru, as. șef secția psihiatrie;

As. Bălan Dănuț - invitat permanent.

D-na Bratu Felicia se desemneaza secretar la Consiliului Medical;

Atributile Consiliului Medical sunt cele prevazute de Legea 95/2006 privind reforma in domeniul